SPANS :: Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI :
Unit Pengaduan Awam NSDK, 447, Tingkat Bawah, Jalan Tun Dr. Ismail, 70200 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Telefon : 06-7659028 / 06-7659029 / 06-7659031
Laman Web : www.spans.gov.my

Fax : 06-7674322
E-mel : upans@ns.gov.my


LOGIN PENGGUNA BERDAFTAR

Halaman ini adalah untuk kegunaan rasmi Pengguna Portal SPANS yang berdaftar sahaja. Untuk mendapatkan kebenaran capaian, pertanyaan atau untuk melaporkan sebarang masalah capaian ke Portal SPANS, sila hubungi terus System Administrator SPANS seperti berikut,

Pn. Rapiah Binti Rahmat
Unit Pengurusan Teknologi Maklumat Negeri
Telefon : 06-7659718
Faks : 06-7627760
E-mel : rapiah@ns.gov.my


...................................................................................................................................................................................................................

Maka dengan ini saya bersetuju untuk mematuhi semua syarat-syarat pengunaan dan pengendalian portal ini.


 


 

 
Aduan Baru Semakan Status Indeks Kepuasan Pelanggan Tatacara Aduan SMS Login
Hakcipta Terpelihara © 2007-2012 Unit Pengurusan Teknologi Maklumat Negeri Sembilan